CONSUL

Košarkarsko igrišče in igrala za otroke

21. 10. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prostor je. Ljudje iz okolice so že zaradi nogometnega igrišča navajeni na določeno mero hrupa. Travnik zdaj predstavlja le breme in bi ga lepo zapolnili. Otrok je mnogo, naselje se širi, starejši otroci hrepenijo zraven nogometa po košarki, mamice z majhnimi otroki pogrešajo kakšna enostavna igrala za otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavi se javna površina košarkaško igrišče ali vsaj en koš z asfaltom ( za raketo) ter neka osnovna igrala za mlajše otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pekre center.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Športna pluralnost in igrala za majhne otroke.

Vrednost projekta

20000 €