CONSUL

Koši v Stražunu

21. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vedno več ljudi in odvrženih smeti v gozdu

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev košev in redno praznenje košev ob poteh v Stražunskem gozdu ali pa strožji nadzor nad smetenjem

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev košev 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stražunski gozd, še posebej med hitro cesto in Belokranjsko ulico

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Stražunski gozd je vedno bolj poln sprehajalcev, še posebej tistih s psi, zato je vedno več tudi odvrženih robčkov, cigaretnih ogorkov, embalaže prigrizkov itd. Če bi bile urejene potke in ob njih koši, bi bili ljudje bolj občutljivi in bolj skrbeli za okolje. 

Vrednost projekta

3000 €

Ocenjeno vrednost košev je komisija povišala s 500 EUR na 3000 EUR, ker je potrebno postaviti večje število košev.

Mejniki

Ni mejnikov