CONSUL

Rubikova kocka z mestnimi dogodki na trgu Leona Štuklja

11. 11. 2020  –  Območje 2
pano.oglasni.dogodki.jpg
pano.oglasni.dogodki.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Maribor ima veliko težavo z informiranjem občanov in turistov o lokalni kulturni ponudbi, ki je izredno bogata in primerljiva s prestolnico.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Unikatna instalacija v javni prostor, oglasna "rubikova" kocka z več ploskvami, namenjenimi plakatom lokalnih organizatorjev kulturnih vsebin, (po potrebi in želji tudi komercialnih), nameščena na Trgu Leona Štuklja, največjem slovenskem trgu.  

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira izvajalca.

Izdelava kocke z gibljivimi ploskvami.

Urnik zamenjave prezentiranih plakatov.

Poziv organizatorjem za dostavo plakatov v določenih terminih. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Trg Leona Štuklja.  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večja informiranost občanov o kulturnih prireditvah v mestu in unikatna, nenavadna oglasna konstrukcija v obliki kocke, ki bo sama po sebi pritegnila pozornost.