CONSUL

Maribor, festivalsko mesto (živahni napisi čez Koroško cesto)

10. 11. 2020  –  Območje 2
festivalski.napisi.jpg
festivalski.napisi.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Novoobnovljena Koroška cesta bo postala mariborska promenada kulture (saj je bila že pred obnovo) in vabi k organizaciji in udeležbi na kulturno-umetniških dogodkih v mestu. 

Naj to stori tudi s pisanimi napisi nad glavami sprehajalcev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev ustreznih držal (ob upoštevanju navodil Zavoda za varstvo kulturne dediščine) na hišah vzdolž Koroške ceste, z namenom namestitve občasnih trakov ("bannerjev"), ki vabijo k obisku mestnih kulturnih prireditev.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Soglasje ZZKD.

Namestitev ustreznih držal. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Koroška cesta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vidnost in odmevnost mariborske kulturne ponudbe.