CONSUL

Mestna klop za brezdomce z zaščito pred dežjem

10. 11. 2020  –  Območje 2
klop.za.brezdomce.jpg
klop.za.brezdomce.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Brezdomci so prebivalci našega mesta, ki zaradi nesrečnih življenjskih okoliščin in pomanjkanja sistemske podpore o(b)stajajo in živijo na naših ulicah. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Mestna klop, ki se na preprost način preobrazi v spalno klop z zaščito pred dežjem je pogost pojav v večjih mestih, ki na tak način izražajo svojo skrb (tudi) do čez-rob-odrinjenih meščanov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava dodatka, ki se pričvrsti na mestno klop.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V deževnih nočeh bo vsaj eni brezdomski duši, ki je ostala brez tople postelje in strehe nad glavo, omogočeno suho preživetje noči.