CONSUL

BREZJE :1. kolesarska pot 2.urejeno igrišče in igrala

10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1.Ker, se je iz Brezja ozoroma že iz Dogoš nemogoče ob tako številnem prometu varno (celo zelo nevarno) s kolesom pripeljati v mesto in nazaj.

2.V Brezju sta zraven številčnih individualnih hišah zrastli še 2 veliki naselji vrstnih hiš v katere se naseljujejo mlade družine z otroci, ki nimajo primernega prosa za igro.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1.Ureditev pločnikov s kolesarsko stezo.

2.Ureditev že obstoječega nogometnega igrišča, postavitev igral, fitnes naprav na prostem, skate park, ...oziroma prostora, kjer bodo otroci in mladi aktivno družili 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvajale naj bi ga pristojne službe, s posvetom in realnimi predlogi predstavnikov mestne četrti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

1.Dogoška cesta,Cesta XIV Divizije

2.center Brezja pri vrtcu, šoli in cerkvi

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

1.Varnost in večje število kolesarjev, ki se dnevno vozimo v mesto.

2.Kvaliteta življenja družin in bolj zdravi in veseli otroci.