CONSUL

TYRŠEVA LJUDEM, NE PLEHU!

10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problem nedovoljenega parkiranja na površinah za pešce na Tyrševi ulici med križiščem z Gregorčičevo in Krekovo bi povezali z oživljanjem mesta in povečali varnost občanov v prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po vzoru Cafove predlagamo postavitev pogrezljivih konfinov in preoblikovanje ulice v javni prostor!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popolna zapora Trševe iz smeri Krekove (npr. drevesa, korita za rože...), postavitev konfinoa iz smeri Gregorčičeve, prometna signalizacija, vzpostavitev javnega prostora - dnevne sobe Tyrševe ulice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tyrševa ulica.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vzpostavitev javnega prostora, umik avtomobilov, povečana varnost v prometu (zaradi nepravilnega parkiranja je trenutno oteženo vključevanje na Krekovo). Izboljšanje kvalitete življenja, povečana dostopnost.