CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

FORMA VIVA NAJ POSTANE SPET VIDNA!

10. 11. 2020  –  Območje 2
forma_viva.jpg
forma_viva.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Številne forma vive v mestu so preraščene in zanemarjene.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev okolice in obnovo dotrajanih forma viv, izdajo brošure / vodiča po lokacijah ter opremljanje  lokacij s tablo z QR kodo, ki usmeri obiskovalca na brošuro (spletno stran / aplikacijo)...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Košnja trave, obrez dreves in grmovja ter ureditev dostopa do forma viv. Vzpostavitev spletne strani / aplikacije (Zavod za turizem Mb, MRA ...), postavitev tabel s QR kodami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Več lokacij po celotni občini.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečano zavedanje o pomenu kulturne dediščine in krepitev identite mesta. Vzpostavitev turističnih točk.

Vrednost projekta

10000 €

Mejniki

Ni mejnikov