CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Razgledna ploščad Magdalena - Lent

10. 11. 2020  –  Območje 4
Skica-1.jpg
Skica-1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Širjenje prostora z dodano vrednostjo tudi izven starega mestnega jedra, ki hkrati sovpada s strategijo razvoja dogajanja ob reki Dravi. Prav tako se ustvarja nov prostor za druženje in omogoča, da se kakšen nov obiskovalec Maribora zadrži tudi na desnem bregu Drave.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se ureditev razgledne ploščadi v kombinaciji z že obstoječo infrastrukturo - klopi in sprehajalne poti - ter tako ustvariti nov atraktiven prostor, ki je trenutno degradiran. Prostor že sedaj uporabljajo bolj avanturistični ljudje (čeprav je zaraščen s travo in onemogoča dostop s cestno zaščitno ograjo) in se ustavijo na tej točki, ki je za razliko od večine nabrežja Drave brez dreves ter odpira pogled na Lent in Dravo. Z novo preobrazbo bi omogočili dostop vsem obiskovalcem do tega edinstvenga občinskega zemljišča, ki je trenutno samo v breme prebivalcem MOM-a.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Seveda je to samo pobuda. Potrebna bi bila arhitekturna idejna rešitev in umestitev v prostor (skupaj z razmislekom o potencialnih vsebinah in o infrastrukturi, ki je potrebna, da se na tej lokaciji lahko odvija še kakšno dogajanje (koncert, pop-up kafe, razstava, začasne inštalacije,...)). Vsekakor lahko z manjšim vložkom uredimo natečaj in vidimo poln potencial te lokacije. Nato na podlagi finačnih in ostalih omejitev planiramo realizacijo projekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Razgledna ploščad bi bila v osnovi lahko umeščena na občinsko zemljišče (KO: 659
Parcelna št.: 80 in 81) - z možnostjo razširitve še dlje proti Glavnemu mostu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Postala bi točka stičišča in druženja v MČ Magdalena in nova interesna točka za obiskovalce Maribora. V kombinaciji z že obstoječo "cik-cak" sprehajalno potjo in prihajajočo brvjo do Lenta ( ter Studenško brvjo) bi tvorilo edinstven del celote. Vsekakor bi bila boljše mesto za "daljnogled", ki je trenutno na Glavnem mostu.

Vrednost projekta

20000 €

Mejniki

Ni mejnikov