CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva (zemljišče ni v lasti MOM), predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.

Motorični park Studenci

10. 11. 2020  –  Območje 4
motorični park
motorični park

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Poljanah prebiva veliko število otrok, ki v bližnji okolici nimajo primernega prostora za igro. S postavitvijo otroškega motoričnega parka bi otrokom omogočili kvalitetnejše preživljanje prostega časa, spodbujali razvijanje motoričnih spretnosti in drugih gibalnih veščin. Maribor tovrstnega motoričnega parka še nima, s čimer bi prispevali k inovativnosti ter razvoju mestne četrti Studenci. Projektni predlog naslavlja tudi težavo vandalizma, ki se pojavlja na Studencih, saj bi tako ponudili aktivnosti, s katerimi bi preusmerili pozornost otrok in mladostnikov, ki se sicer zadržujejo po blokih, trgovskih centrih in v okolici. Obenem pa bi s tem ponudili prostor za srečanje med starši in drugimi krajani, prostor za druženje različnih generacij ter oživitev četrti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev motoričnega parka za otroke, mladostnike in tudi odrasle.

Otrokom in mladostnikom bi omogočili kvalitetnejše preživljanje prostega časa in jih s tem odvrnili od deviantnih dejanj, igranja na parkiriščih ter v skupnih prostorih blokov (stopnišča, hodniki,...). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na predvideni površini bo potrebno opraviti ustrezna dela - tj. gradbena in montažna in izbrati primerne izvajalce za izvedbo tega. 

- Postavitev kompleksnejše kompozicije igral - 10.000 €

- Dobava in montaža klopi - 300-700 € (2 krat)

- Dobava in montaža koša za smeti - 260 € (2 krat)

- Postavitev igrala - dvojna gugalnica - 1000€ (2 krat)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel v območju 4 MČ Studenci, in sicer na zeleni površini med parkiriščem Ikona centra in blokov na Preradovičevi ulici 17.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

- Otroci in mladostniki bi imeli urejane varne površine za igro in zmanjšala bi se nevarnost igranja ob neposredni bližine ceste in s tem povzročanja slabe volje marsikaterega Mariborčana. 

- Kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

- Prispevek k bolj urejeni in lepši vizualni podobi soseske.

- Prispevek k razvoju motoričnih spretnosti za otroke in mladostnike iz najbolj socialno ogroženih okolij

- Priložnost za spoznavanje soseske iz drugih okolišev.

- Inovativni park, ki ga MOM še nima in je lahko zgled tudi za druge občine obenem pa primerno igrišče za vse občane MOM.