CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost investicije presega 20.000 EUR, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.

Kolesarnica v Limbušu

10. 11. 2020  –  Območje 3
20201010_120551.jpg
20201010_120551.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Maribor spodbuja uporabo javnega prevoza. Trenutno je pokritost z javnim avtobusnim prometom v Limbušu še precej skromna, saj so avtobusna postajališča le v samam centru vasi. Izgadnja javne kolesarnice bi vzpodbudila krajane, da se do avtobusa pripeljejo s kolesi, pot v mesto pa nadaljujejo z avtobusom. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo pokrite in elektronsko varovane kolesarnice. Odpiranje in zapiranje kolesarnice bi lahko bilo urejeno z enako palikacijo, kot jo uporabljamo v Mariboru za plačevanje parkirnin, ali pa morda z aplikacijo za izposojo koles, ki jih bo, upam, kmalu imel tudi Maribor.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Narediti idejno zasnovo, lokacijsko umestit kolesarnico, pridobiti vsa dovoljenja in dokumentacijo ter kolesarnico zgraditi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Center Limbuša, ali ob stavbi Krajevne skupnosti ali pa na drugi strani križišča, kjer je sedaj neurejeno divje prakirišče (nekdanja priključna cesta iz smeri Vrhov dol)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani bi pridobili objekt za varno hrambo koles, med tem ko uporabljajo mestni avtobus.

Mejniki

Ni mejnikov