CONSUL

OTROŠKA IGRALA V DOGOŠAH

10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi povečanja novogradenj v Dogošah, posebej v Gsilski ulici in  Nar reko, ter povečanja števila mladih družin z otroci je potrebno narediti tudi nekaj za njih.

Predlagamo ureditev igral na dveh možnih lokacijah:

- Gasilska ulica PŠ 10/6, last MOM, trenutno oddana v najem

- Pri nogometnem igrišču PŠ 2068, lastnik MOM -sklad RS      

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev otroških igral in ureditev okolice.

Druženje otrok in staršev v naravi-socializacija.

Pridobili bomo nove urejene površine za igro, druženje, spoznavanje novih družin in varno igranje otrok v naravi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gasilska ulica:  zemljišče je potrebo prenehat dajat v najem, najemnik si je tam že postavil garažo in nasadil sadno drevje - potrebna odstranite ter postavitev temeljev in igral

Nogometno igrišče: potrebno je delno urediti zarastli teren, postaviti temelje, nabavitit otroške igrala in ogradit prostor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagamo ureditev igral na dveh možnih lokacijah:

- Gasilska ulica  PŠ 10/6, last MOM, trenutno oddana v najem

- Pri nogometnem igrišču PŠ 2068, lastnik MOM -sklad RS  (Nad reko 26/a)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Druženje otrok in staršev v naravi-socializacija.

Pridobili bomo nove urejene površine za igro, druženje, spoznavanje novih družin in varno igranje otrok v naravi.