CONSUL

Ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce

18. 10. 2020  –  Območje 3
IMG_7831a.JPG
IMG_7831a.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pekrska gorca je na jugo zahodnem delu mesta ena najbolj priljubljenih sprehajalnih poti. V letu 2020 se je še posebej v času raznih karanten pokazala kot zelo priljubljena sprehajalna pot za Mariborčane iz različnih koncev - zahodni del MČ Nova vas, vsa nova naselja na območju Studenc, Pekre, Radvanje,... Veliko število prebivalcev se odloča za dnevne sprehode na Pekrsko gorco in predvsem okorog Pekrske gorce. Žal na tej poti ni mestne razsvetljave, kar pomeni, da je v jesensekm času (konkretno sredina oktobra) od 18.30h dalje neuporabna - priložena fotografija. Postane zelo temno, in zelo neprijazno! 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je, da se celotna sprehajalna pot okrog Pekrske gorce uredi z mestno razsvetljavo, klopmi, koši za smeti, ki bi bile opremljene z wi-fijem in usb vtičnicami. Moderno in urejeno okoljem, kjer bi se na ta način lahko zadrževali praktično 24h!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti mestno razsvetljavo in pripadajočo infrastrukturo - klopi, wi-fi, v klopeh usb vhode za napajanje,...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Minimalno na obstoječi sprehajalni poti okrog Pekrske gorce. Verjamem pa, da bi lahko v nadaljevanju ob Pekrskem potoku raszvetljavo podaljšali do Nove vasi, prav tako mogoče na cesti, ki gre mimo Radvanjskega nogometnega igrišča, ali "čez grič" uredili še novo sprehajalno pot, da bi povezali celotno zadevo še bolj prijazno povezali z Radvanjem in Pekrami!

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

KVALITETA ŽIVLJENJA za veliko število ljudi iz Nove vasi, Studenc, Radvanja, Pekre!!!