CONSUL

Invazivna drevesa v Mariboru

09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Invazivna, tujerodna drevesa in druge rastline se postopno širijo v mestu, ob cestah, parkiriščih in tudi že v naravnem okolju kot je gozd. V prihodnjosti bi lahko začela izrivati domorodne vrste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam odstranitev invazivnih dreves (veliki pajesen...) S tem bi preprečili nenadzorovano širjenje, sicer  bodo v prihodnosti postopno izrinila domorodne vrste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvajal s pomočjo strokovnih služb, z gozdarskim inštitutom...  Na mestih kjer so invazivne rastline bi lahko nasadili avtohtone vrste kot so breze, hrasti, smreke in okrasno drevje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se naj izvaja v mestni občini Maribor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem bi zaščitili naravo katere del smo.

Vrednost projekta

6000 €