CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Humorne opozorilne table v javnem prostoru

17. 10. 2020  –  Območje 4
Duhoviti-Covid-19-napisi.jpg.jpg
Duhoviti-Covid-19-napisi.jpg.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker v tem času potrebujemo nekaj dodatnega humorja, predlagam, da napise na obstoječih informativnih tablah povezanih s covid-19 in vzdrževanjem primerne razdalje, Mestna občina Maribor nadomesti z bolj duhovitimi.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 
Predlagam, da se obstoječe informativne table povezane s covid-19 in vzdrževanjem primerne razdalje, nadomestijo s tablami z bolj humornimi, duhovitimi napisi, kot jih je možno videti v nekaterih mestih v  tujini. Tovrstni napisi lahko pozitivno vplivajo na psihično stanje mimoidočih, kar je v  času epidemije, ko je veliko ljudi bolj osamljenih kot ponavadi, oziroma se težje soočajo s socialno distanco, še kako pomembno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Napisi na obstoječih informativnih tablah se nadomestijo z bolj humornimi. MOM lahko za vzgled vzame podobne table iz tujine in jih prevede, oziroma vsebinsko prilagodi. Predvidevam, da je na MOM zaposlena kakšna oseba s smislom za humor in dela ne bo potrebno "outsourcat".

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Magdalenskem parku in drugih javnih površinah v občinski lasti, kjer so tovrstne table postavljene.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 
Tovrstni napisi lahko pozitivno vplivajo na psihično stanje mimoidočih, kar je v  času epidemije, ko je veliko ljudi bolj osamljenih kot ponavadi, oziroma se težje soočajo s socialno distanco, še kako pomembno.
 

Dokumenti

Vrednost projekta

7000 €

Mejniki

Ni mejnikov