CONSUL

Stražun - ureditev mestnega gozda

09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev mestnega gozda, ki je sedaj poln zelenega obreza in odpadkov, na način prijazen obiskovalcem in naravi

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na določenih mestih v gozdu bi namestili table za prepovedano odlaganje zelenega obreza in smeti. Smeti in zeleni obrez bi očistili. Uredili bi sprehajalne poti in gozd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava tabel, čiščenje smeti in zelenega obreza, ureditev sprehajalnih poti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Stražunu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V gozdu bi bilo manj smeti, ki kvarijo izgled gozda in so nevarne za okolje ter živali. Zelen obrez lahko vsebuje invazivne rastlinske vrste, za to ni primeren za odlaganje v gozd, prav tako kvari izgled gozda. Sprehajalne poti v Stražunu sedaj niso urejene, potrebno bi jih bilo primerno označiti in urediti.

Vrednost projekta

5000 €