CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta se nahaja na območju, ki je že predvideno za celostno prenovo ureditve območja tržnice Tabor.

PANORAMSKO DVIGALO ZA LAŽJI DOSTOP DO TRŽNICE TABOR

09. 11. 2020  –  Območje 4
dvigalo
dvigalo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že leta se krajani MČ Nova vas in MČ Tabor trudimo, da bi oživili ali pa preprečili počasno umiranje tržnice Tabor. Zadnje izkušnje (podnebna kriza, tudi prvi val epidemije) so pokazale, kako pomembna je lokalno pridelana hrana, a mora biti ta tudi dostopna. Kaj mislim? Do tržnice je treba po strmih stopnicah, kar pa marsikomu predstavlja problem, saj je veliko število potencialnih kupcev starejših. So pa tudi gibalno ovirani, ki po stopnicah prav tako ne morejo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam umestitev panoramskega dvigala z nivoja Ceste proleterskih brigad na nivo Tržnice Tabor pod Kardeljevo cesto. Dvigalo bi lahko uporabljali uporabniki za dostop do tržnice, nosilnost dvigala bi bila za maksimalno 4 osebe. Dvigalo bi se uporabljalo v času dejavnosti na tržnici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedlo bi se vse potrebno, da se montira panoramsko dvigalo ob zidu s pločnika C. Proletarskih brigad na nivo tržnice. Dvigalo je možno namestiti na proste zidove na strani, kamor vodijo sedaj stopnice pri trgovini DM, ali pa na drugi strani Kardeljeve.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Tržnici Tabor v Novi vasi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se dostopnost do tržnice predvsem starejšim občanom in tistim, ki so gibalno ovirani. Obojim so problem stopnice. Na tak način olajšan dostop in pa bližina avtobusnega postajališča, bi lahko (ob domiselni sestavi voznega reda) povečala interes za ponudbo lokalno pridelane hrane na Tržnici Tabor.

Mejniki

Ni mejnikov