CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Degradirano območje na Greenwichu

16. 10. 2020  –  Območje 4
Trg-Greenwich.jpg
Trg-Greenwich.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja problematiko nevzdrževanega in degradiranega območja (trga) med zdravstvenim domom Pobrežje, poslovno stavbo, banko in trgovino na Greenwichu ter problematiko objestnega parkiranja zaradi katerega so pogreznjena tla in uničenih kar nekaj tlakovcev. Območje je zaradi vsega naštetega ostalo brez kakršnekoli funkcije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se območje uredi v cono brez parkiranja, v prostor, ki je ponovno prvenstveno namenjen druženju in srečevanju prebivalk_cev. Nova vsebina bo območje naredila tudi bolj prijetno na pogled.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Prepoved parkiranja. Namestitev dveh betonskih cvetličnih korit ob vhodu v območje med lekarno in poslovno stavno. Po potrebi namestitev prometnega znaka za prepoved parkiranja. Posebej relevantno zaradi dejstva, da je v neposredni bližini (2m-10m) ogromno parkirnih prostorov, ki so večinoma prazni.

2. Problematika parkirišča za invalide, ki je po novem umeščeno na trg, naj se reši tako, da se nariše dodatno parkirišče (ali več njih)  za invalide za zdravstevnim domom (kjer so parkirišča sploh predvidena) in se iz zadnje strani zdravstvenega doma do novega dvigala razširi obstoječa pot v širini, ki je primerna za invalidski voziček. Pot bi bilo potrebno podaljšati in razšiti približno v dolžini 10 m.

3. Sanacija zaradi avtomobilov poškodovanih tlakovcev.

4. Odstranitev več plasti starih plakatov s Snaginega stožca in sklenitev dogovora z MČ Pobrežje in MOM, da je ta oglasna površina prvenstveno namenjena četrtni oglasni deski- za obešanje obvestil namenjenih prebivalkam_cem te mestne četrti.

5. Relokacija tržnice Pobrežje na to območje (tržnice je trenutno nekaj metrov stran na poti, ki vodi do trgovine Tuš).

6. Postavitev dveh klopi, ki naj bodo skladne s siceršnjo urbano opremo v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje med zdravstvenim domom Pobrežje, poslovno stavbo, banko in poslopjem trgovine na Greenwichu (št. parcele 1212/6, k.o Pobrežje).

Ker strošek del ne znam natančno oceniti, naj se izvedejo do višine, ki je še mogoča (20 000 eur). Ključno je, da se ustvari cona brez parkiranja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Območje bi postalo središče druženja prebivalk_cev tega predela Pobrežje, saj bi zaradi odstranitve avtomobilov, obnovljenega stožca in namestitve stojnic postalo bolj vabljivo in vizualno privlačno.

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €

Mejniki

Ni mejnikov