CONSUL

Nove stojnice, koši za smeti in klop na tržnici Pobrežje

16. 10. 2020  –  Območje 4
Stojnica-trznica-Pobrezje-1.jpg
Stojnica-trznica-Pobrezje-1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stojnice na  tržnici Pobrežje (Greenwich) so že nekaj let v zelo slabem stanju (polomljene deske, pokrpane plastične ali  pločevinaste strehe). Prav tako bi bilo potrebno zamenjati in dodati dva nova koša za smeti in na tržnico postaviti eno klop.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nadomestitev obstoječih stojnic z desetimi novimi, estetsko privlačnejšimi stojnicami, ki so izdelane iz trajnostnih naravnih materialov. Prav tako predlagam nadomestitev košev za smeti z dvemi novimi. Predllagam postavitev ene klopi. Koši za smeti (in klop) naj sledijo smernicam za urbano pohištvo drugod po mestu in naj bodo zavarovani s pokrovi, da veter ali vrane ne morejo razmetati odpadkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev starih stojnic in košev za smeti. Namestitev novih stojnic in košev za smeti ter klopi.

Stroškov del ne znam natačno določiti, a predlagam, da se izvedejo do višine, ki je še mogoča (20 000 eur).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokaciji tržnice Pobrežje (Greenwich št. parcele 1201, k.o. Pobrežje)).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tržnica Pobrežje bi izgledala privlačneje, kar bi zagotovo prebivalke_ce te mestne četrti razveselilo in bi to lokacijo naredilo privlačnejšo tako za lokalne ponudnike zelenjave in sadja, kakor tudi za kupce. Prav tako bi se s tem prispevalo k temu, da ta predel mesta ne bi zapadel v degradirano območje, sedaj namreč deuje precej neurejeno in nevzdrževano.