CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Območje ni v občinski lasti. Izvedba v sodelovanju z državo, ki je lastnica Betnavskega gozda. Upravljalci parcel so napovedali obnovo trim steze v letu 2021, zato se predlog izloči iz glasovanja.

Obnova trim steze v Betnavskem gozdu

08. 11. 2020  –  Območje 4
Betnavski gozd, 2000 Maribor
Betnavski gozd, 2000 Maribor

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Betnavski gozd je pomembna točka, kamor se mnogi Mariborčani, ki živijo v gosto poseljenih okoliških četrtih, obračajo po oddih in rekreacijo v gozdnem okolju. V preteklosti je vzdolž poti, ki prepredajo gozd, potekala tudi trim steza s številnimi razgibalnimi elementi in tablami z opisom gibalnih vaj. Danes je v gozdu mogoče videti le še ostanke nekdanje trim steze, saj je večino vadbenih elementov in tabel z vajami že pogoltnil zob časa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog obsega obnovo oz. novo umestitev trim steze v območje Betnavskega gozda. V gozdu se v okviru začrtane trase obstoječe trim steze vzpostavijo novi elementi za vadbo na prostem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt obsega izbiro izvajalca, ki bo dobavil konstrukcijske elemente trim steze in umestitev le-teh v prostor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel v Betnavskem gozdu, ki se nahaja na območju mestne četrti Tabor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z vzpostavitvijo nove trim steze, bi prebivalci mesta dobili dostop do elementov za vadbo na prostem, ki jih trenutno v tem delu mesta ni. Betnavski gozd za tek in sprehod dnevno izkoristijo mnogi prebivalci mesta, razpoložljiva trim steza pa bi tako predstavljala nadgradnjo že obstoječega rekreacijskega potenciala Betnavskega gozda, kot tudi dodatno vzpodbudo za zdrav način življenja občanov.

Mejniki

Ni mejnikov