CONSUL

Obnova najstarejše meščanske stavbe v Mariboru - Koroška 24

15. 10. 2020  –  Območje 1
koroska24.jpg
koroska24.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Najstarejša hiša v Mariboru propada - tako fasada kot stopnišča (ki je leseno) bi si zaslužila obnovo in primerno podobo, saj je pomemben člen stavbne/arhitekturne in kulturne dediščine in ima kot taka neprecenljiv pomen. Takšna stavba si ne zasluži nadaljnega propada, saj je edinstvena - najstarejša še stoječa.

Stoji na Koroški 24, šteje 486 let; osrednji del fasade izdaja vse značilnosti tedanjega malomestnega gradbenega sloga. Najbolj poudarjen je fasadni pomol, ki stoji na dveh konzolah. Poznogotsko vežo prekriva grebenasti obok iz časa iz nje pa vodijo originalne strme stopnice v klet, kjer sta ohranjena podboja poznogotskega pravokotnega portala. 
V 17. stoletju so požari večkrat prizadeli mesto, ta hiša pa ni nikoli (z)gorela in tudi kuga njenih prebivalcev ni prizadela, prizadeva pa jo zob časa, saj ves ta čas ni bila celovito obnovljena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovo kot si jo takšna stavba zasluži. Obnova spodbuja razvoj in oživljanje mesta Maribor z urejanjem videza mesta ter vzdrževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine. Sedaj, ko je obnovljena Koroška, je obnova fasade in pomembnih dediščinskih prvin še toliko bolj smiselna in zaokrožuje videz ulice.

Pritlični prostor, kjer je sedaj bukvarna, bi lahko gostil tudi spominsko razstavo ali manjšo trgovinico spominkov za turiste, kjer bi bila na kratko predstavljena izjemno zanimiva zgodovina stavbe (a predlog v tej fazi zadeva samo obnovo).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedel bi se kot se izvajajo obnove stavb sicer po mestu. Smiselna bi bila celovita obnova fasade v prvotnem slogu, zamenjava propadajočih oken, v idealnem scanriju tudi ureditev oz. restavracija lesenega stopnišča in hodnikov. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bi izvajal  na Koroški cesti 24, kjer stavba stoji.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obnova bi vplivala na razvoj in oživljanje mesta Maribor z urejanim videzom mesta ter vzdrževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine. Posredno obnova vpliva na počutje meščanov v mestu ter sevada stanovalcev stavbe.