CONSUL

Odstranitev "ležečega policaja" na Šentiljski cesti.

06. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Šentiljski cesti v Mariboru je bil pred kratkim postavljen na cesto "ležeči policaj" s prehodom za pešce. Kot redni uporabnik te ceste, po cesti se peljem 4-6x na dan, sem ugotovil, da na tem območju ceste takorekoč ni pešcev. Niti jaz, niti ljudje s katerimi sem se pogovarjal, niso odkar je bil "ležeči policaj" postavljen,  zaznali nobenega pešca na tem prehodu. 

Predmetni "ležeči policaj" predstavlja veliko motnjo prometa in s tem grožnjo varnosti prometa! Zaradi velikega povečanje emisij izpušnih plinov na območju "ležečega policaja" (šoferji zavirajo in nato pospešujejo), se je povečala tudi onesnaženost zraka s prašnimi delci in ostalimi strupenimi snovmi na območju, kjer se nahaja stanovanjski objekti in tudi OŠ. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam odstranitev navedenega motečega in nevarnega "ležečega policaja" z vozišča. 

Z odstranitvijo "ležečega policaja" bomo prispevali k povečanju varnosti v prometu in zagotovili čistejši zrak prebivalcem in otrokom, ki bivalo oz. se nahajajo na tem območju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo odstraniti "ležeči policaj" in nato z asfaltom popraviti cesto.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

N cesti ob objektu Šentiljska cesta 37c

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost prometa.

Zmanjšali bi se izpusti prašnih delcev in strupenih plinov iz avtomobilov.