CONSUL

Pitnik za vodo

04. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci na košarkaškem igrišču nimajo v popoldanskem času dostopa do pitne vode

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po igranju in med igranjem se bodo lahko odžejali z vodo iz pitnika

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev pitnika

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pred osnovno šolo Draga Kobala podružnica Brezje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci se bodo lahko odžejali z vodo

Vrednost projekta

5000 €

Ocena vrednosti projekta se poviša na 5000€, kar je strošek pitnika, priklopa na vodovod in gradbena dela.

Mejniki

  • Datum objave 26. 01. 2022


    Izvedeno

    OS_DRAGA_KOBALA_-_PITNIK.jpg

    Učenci podružnične šole OŠ Draga Kobala v Brezju so dobili znotraj ograjenega območja šole pitnik, pri katerem se lahko odžejajo po rekreaciji na šolskih igriščih in igralih. /Projekt zaključen: 6. 9. 2021