CONSUL

Mestni grič Piramida

04. 11. 2020  –  Območje 2
Zaraščena Piramida
Zaraščena Piramida

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naj bi bil naš ponos, ki nam daje prelep pogled daleč naokoli, danes pa je predvsem zaradi zaraščenosti trave na izkopaninah,  na mestnem griču Piramida,  v pravem razsulu,  sramota pred očmi,  . . .tako čitam članek še iz leta 2018, pa se tudi do danes nihče ne pobriga za ta lep kotiček našega mesta. 

Na Piramido,  poleg Mariborčanov,  zaidejo tudi turisti, ti pa odnesejo vtise daleč naokoli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev mestnega griča - Piramide z okolico (klopi, koši za smeti, urejena okolica ob izkopaninah, zamenjava žičnate ograje, urejena in pokošena trava).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Službe, ki urejajo parke oz. zelenice tudi v mestu, Snaga.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na mestnem griču Piramida

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Verjetno bi bilo več zadovoljnih sprehajalcev in obiskovalcev.

Dober glas seže v deveto vas.