CONSUL

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna Mestne občine Maribor lahko oddaš do 10. novembra 2020.  

Predstavi projekt, ki ga predlagaš. Kateri problem rešuje ali kakšno izboljšavo ponuja. Opredeli lokacijo izvedbe projekta in pojasni na kakšen način se bo izvedel ter podaj oceno višine stroškov. Udeleži se spletnih predstavitvenih delavnic na Zoom-u, vsako sredo ob 18. uri in vsako soboto ob 10. uri v oktobru ali si oglej spletni seminar, na tej povezavi.

Dodaj nov predlog 

Oddani predlogi (66)

 • Območje 1:

  Levi breg - krajevne skupnosti: KS Malečnik-Ruperče, KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj
 • Območje 2:

  Levi breg - mestne četrti: MČ Ivan Cankar, MČ Center, MČ Koroška vrata
 • Območje 3:

  Desni breg - krajevne skupnosti: KS Razvanje, KS Limbuš, KS Pekre
 • Območje 4:

  Desni breg - mestne četrti: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno, MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas, MČ Radvanje

Hranjenje prostoživečih živali

26. 10. 2020  •  Območje 2

MO Maribor je sprejela odlok prepovedi hranjenja prostoživečih živali. Žal še veliko...

Nevarno drevje in pešpot ob Starem mostu

26. 10. 2020  •  Območje 4

Žal je treba za nevarno označiti razpadajočo asfaltirano pešpot, ki Stari most in Trg...

Razstavišče na prostem

26. 10. 2020  •  Območje 2

Maribor se razvija in prenavlja. Ima željo in ambicijo privabiti večje število turistov...

Ureditev kanalizacije v starem mestnem jedru.

26. 10. 2020  •  Območje 2

Živim v bližini gradu, v stari hiši, kjer zateka vlaga v temelje. Klet je zato...

Obnova stopnisca z Glavnega trga na Lent

26. 10. 2020  •  Območje 1

Stopnišče z Glavnega trga na Lent; ogledalo našega mesta, bi bilo treba ohranjati...

Ureditev prometne signalizacije - Ulica Eve Lovše

25. 10. 2020  •  Območje 4

Ureditev prometne signalizacije na Ulici Eve Lovše zaradi povečanja prometa. Postavitev...

Betnavski gozd; obnova trim steze in gozdne poti

25. 10. 2020  •  Območje 4

Obnova in ureditev trim steze v Betnavskem gozdu bi doprinesla možnost rekreacije,...

Urbana in prometna ureditev območja med...

25. 10. 2020  •  Območje 4

Gre za območje, ki v prvi vrsti ne funkcionira iz prometnega vidika. Zaradi neurejenih...

Razsvetljava in pešpot Ob železnici

25. 10. 2020  •  Območje 4

Po prenovi Magdalenskega parka je začela v oči bosti neurejenost pločnikov in...

Nevarno drevje in pešpot ob Starem mostu

25. 10. 2020  •  Območje 4

Žal je treba za nevarno označiti razpadajočo asfaltirano pešpot, ki Stari most in Trg...

OTROŠKO IGRIŠČE

25. 10. 2020  •  Območje 4

Predlagal bi otroško igrišče z igrali za najmajnše v MČ Pobrežje , saj najmlajši otroci...

Ureditev problema pasjih iztrebkov na ulicah in...

24. 10. 2020  •  Območje 4

Na ulicah, pločnikih in travnatih površinah, ter tudi dvorišč oziroma površin, ki so...

Ureditev dostopa do dravskega nabrežja na...

24. 10. 2020  •  Območje 2

Rekreativne poti. Krajanom severnega dela Studenc omogočiti dostop do obrežja reke...

Ureditev ceste in sosednjega parkirišča

23. 10. 2020  •  Območje 4

Promet po Mencingerjevi ulice je gost, saj povezuje Kardeljevo in Radvanjsko cesto,...

Medgeneracijsko igrišče in prostor za druženje

23. 10. 2020  •  Območje 3

Ta predlog je rešitev za točko srečevanja, sejmišča in druženja vseh generacij v našem...

Taxi za starejse

23. 10. 2020  •  Območje 4

Naslavlja tezavo upokojencev z nizkim socialnoekomomskim standardom (SES), ki so hkrati...

Podzemna garažna hiša glavni trg

23. 10. 2020  •  Območje 2

V mestu se zaposleni, turisti, kupci, prodajalci soočamo z kroničnim pomanjkanjem...

Pasji park

23. 10. 2020  •  Območje 4

Menim, da je Maribor mesto, kjer ima veliko prebivalcev psa. Če so lahko drugje po...

Ureditev prehoda Studenška brv - Ruška cesta

22. 10. 2020  •  Območje 4

Asfaltirana pešpot in stopnice "Ob izvirih", ki Studenško brv in Sprehajalno pot ob...

Strategija za odstranjevanje grafitov

22. 10. 2020  •  Območje 2

Dragi someščani, sramotno je, da pročelja najlepših stavb v našem lepem mestu kazijo...

Eko pametne klopi

22. 10. 2020  •  Območje 2

Pred kratkim sem sedela na eko pametni klopi in si polnila telefon. Da mesto stopi v...

Ureditev parkirnih mest na Letonjevi ulici

22. 10. 2020  •  Območje 4

Stanovalci v večstanovanjski stavbi na naslovih Letonjeva 2-8 nimajo primernega dostopa...

Potopni stebricek na Tyrsevi ulici pri bivsi...

22. 10. 2020  •  Območje 1

Zato, da omogocimo stanovalcem Gregorciceve 13-27, ki imajo garazo na tem naslovu...

Projekt MOJA ENERGIJA

22. 10. 2020  •  Območje 2

Predlog naslavja težavo nepoznavanja pomena učinkovite rabe energije in obnovljivih...

Obnova dotrajanega stopnišča v podhod na...

22. 10. 2020  •  Območje 4

Stopnišče, ki vodi v podhod je izredno dotrajano in pravzaprav že nevarno za uporabo....

CESTA KOŠAŠKI DOL

22. 10. 2020  •  Območje 1

CESTA JE V ZELO SLABEM STANJU, LUKNJA PRI LUKNJI, KO JE DEŽ JE CESTA POPLAVLJENA, PRAV...

Park z večjim številom igral in klopi - Tezno

21. 10. 2020  •  Območje 4

Živim na Teznem. Imam majhnega otroka. Ugotavljam,da je na Teznem zelo malo možnosti za...

Javna stranišča kot odraz mestnega gostoljublja

21. 10. 2020  •  Območje 2

Zadrževanje ljudi na javnih prostorih je pogojeno tudi z osnovnimi potrebami - če imamo...

Revitalizacija glavne Avtobusne postaje Maribor

21. 10. 2020  •  Območje 2

"Ob izgradnji, leta 1989 je Avtobusna postaja (AP) Maribor predstavljala arhitekturni...

Fitnes na prostem v mestni četrti Pobrežje

21. 10. 2020  •  Območje 4

Ta predlog podajam zaradi pomanjkanja tovrstnih površin v MČ Pobrežje in nasploh v...

Košarkarsko igrišče in igrala za otroke

21. 10. 2020  •  Območje 3

Prostor je. Ljudje iz okolice so že zaradi nogometnega igrišča navajeni na določeno...

Košarkarsko igrišče

21. 10. 2020  •  Območje 3

Košarkarako igrišče v Pekrah, ker je ta šport v porastu.  Izgradnja igrišča, zaposliti...

Koroška cesta

21. 10. 2020  •  Območje 2

K celotni podobi mestnega jedra bi morda del ponudbe tržnice prenesli v majhne...

SEMAFOR - RDEČE SRCE

21. 10. 2020  •  Območje 2

Predlog SEMAFOR- RDEČE SRCE je izziv za mesto Maribor in vse Mariborčane. Deloval bi na...

Koši v Stražunu

21. 10. 2020  •  Območje 4

Zaradi vedno več ljudi in odvrženih smeti v gozdu Postavitev košev in redno praznenje...

Barvanje parkirnih črt na Borštnikovi

21. 10. 2020  •  Območje 4

Zato, ker so parkirišča seveda zmeraj zasedena, ampak ker črte parkirnih mest niso več...

Ureditev hitrostnih ovir

21. 10. 2020  •  Območje 2

Ureditev hitrostnih ovir na Korčetova, ki razmejuje vrtec in jaslice. 

Knjige iz knjižnice dostopne vsem občanom MOM

21. 10. 2020  •  Območje 2

Težava, s katero se srečujejo starejši in invalidi, je nedostopnost gradiva iz knjižnic...

Osvetlitev prehoda za pešce na Radvanjski cesti

20. 10. 2020  •  Območje 4

Zelo prometno obremenjena Radvanjska cesta ima prehod za pešce pri avtobusnem...

Postavitev otroškega igrišča na Studencih

20. 10. 2020  •  Območje 4

Mestna četrt Studenci se že dlje časa sooča s pomanjkanjem javnih otroških igrišč....

Ureditev zapuščenih peskovnikov ob Borštnikovi...

20. 10. 2020  •  Območje 4

Ob Borštnikovi ulici v Mariboru se nahaja kar nekaj (vsaj 3) opuščeni nekdanji...

Ureditev prometa na Borštnikovi ulici

20. 10. 2020  •  Območje 4

Zaradi varnosti stanovalcev še posebej otrok, ker je to šolska pot. Umiritev prometa,...

Obnova kopališča TAM v Mestni četrti Tezno

20. 10. 2020  •  Območje 4

Zakaj sem se odločila za ta projektni predlog? Zato, ker kopališče TAM  je del...

Ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce

18. 10. 2020  •  Območje 3

Pekrska gorca je na jugo zahodnem delu mesta ena najbolj priljubljenih sprehajalnih...

Pločnik, ki rešuje življenja.

18. 10. 2020  •  Območje 3

Tezenska ulica, ki poteka preko Stražuna in loči en del Stražuna od drugega, povezuje...

Zamenjava pošodovanih in uničenih ploščin na...

18. 10. 2020  •  Območje 4

Predlog  naslavlja dotrajano stopnišče in koelsarsko pot, ki vodita z Greenwicha do...

Postavitev količkov na Trgu revolucije

17. 10. 2020  •  Območje 4

Na Trgu revolucije kjer je sladolednica in mini muzej se vozniki pogosto zapeljejo z...

Avtobusne postaje na Valvasorjevi

17. 10. 2020  •  Območje 4

Valvasorjeva ulica je prometna ulica skozi katero poteka tudi avtobusni promet....

Humorne opozorilne table v javnem prostoru

17. 10. 2020  •  Območje 4

Ker v tem času potrebujemo nekaj dodatnega humorja, predlagam, da napise na...

Informativne table o pticah in posodice za...

17. 10. 2020  •  Območje 4

Predagam, da v vzgojno-izobraževalni namen v severnem in južnem delu Magdalenskega...

Ureditev igrišča

17. 10. 2020  •  Območje 4

Predlagam, da se uredi otroško igrišče, kjer je zdaj položena zgolj umetna trava in...

Degradirano območje na Greenwichu

16. 10. 2020  •  Območje 4

Predlog naslavlja problematiko nevzdrževanega in degradiranega območja (trga) med...

Nove stojnice, koši za smeti in klop na tržnici...

16. 10. 2020  •  Območje 4

Stojnice na  tržnici Pobrežje (Greenwich) so že nekaj let v zelo slabem stanju...

Igrala za starejše otroke

16. 10. 2020  •  Območje 2

Večina igral v Mariboru je namenjenih mlajšim otrokom. Tudi sama se srečujem s tem, da...

Obnova najstarejše meščanske stavbe v Mariboru...

15. 10. 2020  •  Območje 1

Najstarejša hiša v Mariboru propada - tako fasada kot stopnišča (ki je leseno) bi si...

Inovativno otroško igrišče

14. 10. 2020  •  Območje 2

Levi breg Maribora ima samo eno večje javno igrišče za 3151 otrok iz območja 2. Večje...

Vrnimo otrokom nasmeh

14. 10. 2020  •  Območje 2

V Mariboru kritično primanjkuje otroških igral. Slika s praka ob trgu Borisa Kidriča,...

Informativne table v mestnem parku

13. 10. 2020  •  Območje 2

V mestnem parku opažam hranjenje prostoživečih živali z ostanki človeške hrane. V...

Bike park levi breg

13. 10. 2020  •  Območje 2

Desni breg našega mesta ima 2 odlična objekta za urbane športe, kjer mladi lahko...

Varovanje Studenškega gozda

13. 10. 2020  •  Območje 3

Predlog je v želji obvarovati Studenški gozd pred vožnjo z avtomobili, ki omogoča...

Krožišče Ljubljanska-Focheva

12. 10. 2020  •  Območje 1

Križišče med Ljubljansko in Fochevo ulico je precej nepregledno in voznikom povzroča...

Sanacija udrtin na Starem mostu

11. 10. 2020  •  Območje 2

Na Starem mostu je že leta težava, namreč kjer so na mostu dilatacije v konstrukciji je...

Zaščita Parka mladih

11. 10. 2020  •  Območje 4

Ob vstopu v Park mladih s strani Ulice Pariške komune se pogosto v večernih urah...

Klopi na prenovljenem Glavnem trgu

09. 10. 2020  •  Območje 2

Na Glavnem trgu je premalo klopi, na katere bi se lahko sprehajalci usedli in nekaj...

Turistično-informacijsko-kulinarična točka na...

08. 10. 2020  •  Območje 2

Ureditev turistične znamenitosti in razgledne točke, vključno z degustacijsko ponudbo...

Dodatna oprema v Magdalenskem parku

07. 10. 2020  •  Območje 4

Po delni prenovi magdalenskega parka je zaznati večjo obiskanost parka. Primerno bi...

Glasuj!

Med 3. in 10. decembrom boš odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2022.  

 

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let.

Kdo

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 3. in 10. decembrom 2020 prek spleta ali v prostorih Mestne občine Maribor in na sedežih mestnih četrti ter krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

Kako

Spremljaj!

Izglasovani projekti bodo uvrščeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2021 in 2022.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju.

Kajpazdaj
Participacija

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

Participacija

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko leto!

Potem