Predlagaj!

Svoj predlog projekta si lahko oddal/-a od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen je proračun?

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen naj bo predlog?

Med 1. in 16. oktobrom 2022 boš soodločal/-a o porabi 1.000.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni. Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let.

In če vse štima?

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije. Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju. V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka. O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko obdobje!

Glasuj

Med 1. in 16. oktobrom 2022 odločaš o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Glasuješ lahko za oddane predloge projektov, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo skupne višine sredstev 50.000 EUR spletne košarice. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. Poleg spletnega je mogoče tudi glasovanje na  kateri od mestnih četrti/krajevnih skupnosti v času uradnih ur. Glasuje se tako, da se izbere poljubno območje, ki ga je potem možno tudi spremeniti, saj se lahko glasuje za projekte iz različnih območij. Ob izbiri območja se vam pokaže spletna košarica, kjer vidite koliko od 50.000 EUR še imate na voljo za glasovanje. Ko za projekt glasujete se košarica avtomatsko napolni in za oddajo glasu ni potrebna dodatna potrditev. 

Oddani predlogi (150)

Spremljaj!

Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

In moja vloga?

V tej fazi participativnega proračuna bo  občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa, ti pa lahko vse to budno spremljaš na tej strani (www.mariborsodeluj.si). Spremljanje projektov je omogočeno vsem, torej tudi neregistriranim uporabnikom. 

In nato?

Z implementacijo izglasovanih predlaganih projektov smo s skupnimi močmi pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja v Mariboru.