Predlagaj

Svoj predlog projekta lahko oddaš od 19. maja do 27. junija 2022.

Zbirali bomo predloge o porabi 1.000.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor za leti 2023 in 2024. 

Predlog lahko odda vsakdo s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let.  Predlog mora biti izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine in finančno ovrednoten med 3.000 in 30.000 evri (z DDV-jem). 

Poleg spletnega je mogoče predlog oddati tudi v fizični obliki, in sicer: po pošti, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,  osebno na navedem naslovu, v sprejemni pisarni št. 14 (do 13. ure), ali v kateri koli mestni četrti/krajevni skupnosti v času uradnih ur (tam bodo na voljo tudi tiskani obrazci).
Predloge bo pregledala strokovna komisija na osnovi kriterijev in meril ter jih umestila na seznam za glasovanje.

Za pomoč pri pripravi predlogov projektov se lahko udeležiš interaktivne in praktičnih delavnic, ki bodo vsak četrtek, ob 18. uri od 19. maja do 23. junija. 

Lokacije delavnic in projektne pisarne.

Navodila za preverjanje lastništva parcel.

Dodaj svoj predlog! 

Oddani predlogi (164)

Glasuj!

Med 1. in 16. oktobrom, 2022 boš odločal/-a o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev, namenjenih za posamezno območje v okviru participativnega proračuna. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. 

Kaj?

Med 1. in 16. oktobrom, 2022 boš odločal/-a o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev, namenjenih za posamezno območje v okviru participativnega proračuna.

Kdo?

Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. 

Kako?

Poleg spletnega bo mogoče tudi glasovanje na papirju, in sicer: po pošti, na naslov MOM, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, osebno na sedežu občine na navedenem naslovu, v sprejemni pisarni št. 14 (do 13. ure), ali v kateri od mestnih četrti/krajevnih skupnosti v času uradnih ur (tam bodo na voljo tudi tiskani obrazci). 

Spremljaj!

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi participativnega proračuna bo  občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

In moja vloga?

V tej fazi participativnega proračuna bo  občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa, ti pa lahko vse to budno spremljaš na tej strani (www.mariborsodeluj.si). Spremljanje projektov je omogočeno vsem, torej tudi neregistriranim uporabnikom. 

In nato?

Z implementacijo izglasovanih predlaganih projektov smo s skupnimi močmi pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja v Mariboru.