Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni izvedljiv, saj zemljišče ni v lasti Mestne občine Maribor.


Gibalnica v naravi

Annjja Annjja  –  27. 06. 2022  –  Območje 3
stopniščenje.jpg
stopniščenje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci in mladostniki se vedno manj gibajo v naravi, njihovi izzivi pa so vedno bolj virtualni in vedno manj življenjski. Ideja je ustvariti možnost, da bi v naravnem okolju skozi izziv prišli do nagrade – zadovoljstva, hkrati pa bi krepili svoje psihofizične sposobnosti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev površine za aktivno preživljanje prostega časa na zemljišču, ki je trenutno nefunkcionalni gozdni rob in je v lasti MO Maribor. Zemljišče z svojimi cca 800 m2 in v brežini z višinsko razliko cca 10 m nudi možnost postavitve različnih naravnih ovir (debla, kamenje, les, gozdne poti) po katerih bi uporabniki prišli do elementov (nagrade), ki bi jih popeljala ponovno k vznožju ( spust po jeklenici, tobogani, ..

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Očistiti je treba podrast in varnostno pregledati drevesa za suhe veje. Nato je treba načrtovati in umestiti v prostor različne elemente kot so: Predlog za vzpenjanje in prečenje -podrta debla za plezanje navkreber -stopnice iz lesenih čokov, kamnov, vgrajena v breg -vrvi vpete na vrhu brega, da se lahko vzpenjaš s pomočjo rok -razne gozdne poti in povezave -tibetanski most iz 3 jeklenic -slalom med drevesi in zakopanimi koli po vzoru Gamlitza, vendar v breg Predlog za spust; -tobogani -jeklenica »flying fox« -gozdne poti in drče Igrišče je treba varnostno pregledati in opremiti z tablami za varno uporabo na lastno odgovornost Prav tako ga je treba z ograjo zagraditi, da ne bo prihajalo do zlorab ali uničevanja. Lahko se postavi tudi varnostna wi-fi kamera.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KO Limbuš 661, parcelna številka 174 v lasti MO Maribor, v bližini rekreativno turističnega centra

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Splošno bi se izboljšalo motorične sposobnosti uporabnikov. Samo igrišče tudi nima starostnih omejitev, tako ga lahko uporabijo družine, ki hočejo otroke naučiti gibanja v naravnem okolju in vzpenjanja v breg, kakor tudi starejši ljudje, ki hočejo preizkusiti ali obnoviti svoje fizične sposobnosti. V osnovi pa bo po svoji dinamiki namenjeno predvsem starejšim otrokom in mladostnikom, ki si želijo dinamične igre in akcije v naravnem okolju.