Ureditev sprehajalne poti pod Koroškim mostom do Drave

NinaK NinaK  –  27. 06. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot iz Koroške ceste do sprehajalne poti ob Dravi pod Koroškim mostom je večino leta precej neurejena. Zelo zelo je zaraščena in ob poti je veliko smeti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam redno obrezovanje in urejanje rastlinja ob poti, lepo bi bilo če bi se obrezovalo in uredilo celotno rastlinje ob na tem območju, postavitev kakšnega koša za smeti, na določenih delih menjava tlakovcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pristojna služba bi lahko obrezala rastlinje (redno) in postavila koš za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sprehajalna pot pod Koroškim mostom iz Koroške ceste do sprehajalne poti ob Dravi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredila bi se sprehajalna pot in izboljsalo počutje nas, ki redno uporabljamo to pot.