Ta projekt ni bil izglasovan.

Mala galerija na prostem v malem Betnavskem gozdu

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  26. 06. 2022  –  Območje 4
Ilustracija za predlog male galerije v malem Betnavskem gozdu
Ilustracija za predlog male galerije v malem Betnavskem gozdu

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci so mali ustvarjalni ljudje z neskončnimi idejami, motivacijo, kondicijo in angažiranostjo k realizaciji. Pri tem jim moramo pomagati. Vsak vrtec in vsaka osnovna šola na nek način razstavlja ustvarjalne izdelke svojih uporabnikov, na hodnikih, v učilnicah, garderobah. Mali umetniki potrebujejo svoj prostor tudi zunaj, kjer bodo tudi mimoidoči, ki niso njihovi skrbniki, lahko uživali v njihovi ustvarjalnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Mala galerija na prostem v malem Betnavskem gozdu z igrali, ob Doživljajskem igrišču. Izdelava razstavnih panojev majhnega formata, iz naravnih materialov, po možnosti celo ročno izdelani s strani malih umetnikov (ob ustrezni mentorski podpori), kolikor dopuščajo zmogljivosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbrati ustreznega izvajalca, projektirati in sestaviti razstavne panoje, približno 25. Ustrezno jih fiksirati v malem Betnavskem gozdu, z maksimalnim možnim upoštevanjem morebitnega vandalizma nad panoji in ustvarjalnimi deli. Projekt vrednotimo na 3.000 EUR ravno iz razloga pričakovanega vandalizma, saj bi bilo smiselno del sredstev ohraniti za sanacijo panojev ali izdelavo novih. Zbrati umetniška dela malih umetnikov, uporabnikov lokalnega vrtca, Doživljajskega igrišča ali iz soseščine. Vsaka 2 meseca organizirati javno otvoritev tematske razstave, npr. povezane z letnim časom in prazniki. Dodana vrednost otvoritve razstave: igranje na igralih in na Doživljajskem igrišču!

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mali Betnavski gozd.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krepitev skupnosti med otroško in posledično odraslo populacijo, spodbujanje njihove ustvarjalnosti skozi neformalno platformo, ki ni povezana s formalnim učnim procesom. Obogatitev vsebin malega Betnavskega gozda z Doživljajskim igriščem vred. Učenje razstavne produkcije skozi igro.Vrednost projekta: 3000 €