Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Zemljišče 2123/1, k.o. 658 je v lasti MO Maribor, ki pa je glede namenskosti rabe klasificirano kot površina namenjena prometu in kot takšno ne dopuša drugih oblik rabe. V neposredni bližini ni ustreznega nadomestnega zemljišča v lasti MO Maribor.

Mini Fitnes na prostem ob baru Mitnica

Andrej Vilčnik Andrej Vilčnik  –  25. 06. 2022  –  Območje 1
vir: citymagazine.si/fitnes-na-prostem-ulicna-vadba-osvaja-srca-slovencev/
vir: citymagazine.si/fitnes-na-prostem-ulicna-vadba-osvaja-srca-slovencev/

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Manjša preprosta športna površina ob znani in pogosto obiskani stezi za rekreativce - ob poti na Kalvarijo. Z minimalnim posegom v okolje bi območju, ki se že zdaj veliko uporablja za športne namene dodali "piko na i".

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Manjši t.i. fitnes na prostem površine cca 25 m2 na območju med Njegoševo ulico, Vrbansko cesto in barom Mitnica. Trenutno je tam zelenica, ki v glavnini spada pod javno občinsko cestno infrastrukturo, realno pa je neizrabljena. Postavil bi se manjši "fitnes" oz. inštalacije drogov po zgledu Taborskega ob Košarkaškem igrišču Gorana Dragića.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poiskati izvajalca, nabaviti drogove oz. opremo in jo postaviti. Tovrstne postavitve so izjemno preproste za postaviti - časovni vložek je minimalen.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na zelenici med Njegoševo ulico, Vrbansko cesto in barom Mitnica.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Rekreativci, ki se v neposredni okolici tamkaj gibljejo na dnevni bazi, bi imeli dodaten "objekt", kjer bi poleg teka lahko mimogrede izvedli še kakšno vajo za moč. Primerno za vse generacije; spodbuja rekreacijo, druženje in dobro voljo.