Ureditev kolesarskih/pešpoti od Razvanja do Tržaške ceste in do Botaničnega vrta

UROŠ UROŠ  –  07. 06. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razvanje je eden od zaselkov MO Maribor. Kolesarska pot oz. pešpot je urejena zgolj ob Razvanjski cesti in Streliški cesti, torej proti Taboru in centru mesta. Kolesarske poti oz. pešpoti v druge smeri, to je proti Tržaški cesti (ob Papeški cesti) in proti Hočam niso urejen oz. jih ni. Cesti proti Hočam in Papeška cesta sta zelo prometni (cesta proti Hočam tudi zelo ozka) in zato zelo nevarni za vožnjo s kolesom ali hojo po cestišču. V Razvanju ni trgovine z živili oz. druge trgovine oz. drugih storitvenih dejavnosti. Krajani vse storitve opravljamo v Mariboru predvsem v najbližjih nakupovalnih centrih ob Tržaški cesti ter v Hočah. Dostop do teh lokacij je s kolesom ali tudi peš (razdalja do nakupovalnih centrov ob Tržaški je ca. 3 km, prav tako tudi do Hoč) je s kolesom ali peš zelo nevaren. Občina Maribor vzpodbuja trajnostno mobilnost, kar dokazuje tudi projekt z enakim imenom, predstavljenim na spletni strani https://mobilnost.maribr.si , prav tako je MO Maribor v okviru projekta TRAMOB in celovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestu vzpostavila prvi Center za trajnostno mobilnost v RS. Predlagam ureditev kolesarskih oz. pešpoti ob Papeški cesti ter iz Razvanja do Botaničnega vrta oz. do meje z občino Hoče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev kolesarskih oz. pešpoti ob Papeški cesti in od Razvanja proti Botaničnem vrtu. S vzpostavitvijo navedenega bo za določene krajane Razvanja to pomenilo večjo dostopnost do trgovin in storitvenih dejavnosti ter hkrati spodbuda za večjo uporabo koles in manj onesnaževanja okolice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je urediti asfaltirane kolesarske oz. pešpoti po vzoru tisith ob Razvanjski cesti in Streliški cesti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kolesarske poti se uredijo ob Papeški cesti v celotni dolžini, to je do Razvanjske do križišča s Tržaško cesto. Kolesarska pot oz. pešpot se uredi tudi od konca Razvanja v smeri Hoč do Botaničnega vrta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenila bi se dostopnost krajanov Razvanja (pa tudi prebivalcev Nove vasi, Radvanja... ) do trgovskih centrov ob Tržaški cesti, prav tako pa tudi do Hoč. Ureditev kolesarske oz. pešpoti do Botaničnega vrta bi pomeniilo tudi večji dostop do te mestne znamenitosti, saj mestni avtobus do Botaničnega vrta vozi zelo poredko, še posebej ob vikendih.