Finančne nagrade za mlade glasbene talente

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  29. 05. 2022  –  Območje 2
Mladi mariborski glasbenici v duetu Elysian
Mladi mariborski glasbenici v duetu Elysian

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev upravljalca sklada, predlagamo organizacijo s področja mladine v sodelovanju z glasbeno izobraževalno organizacijo. Določitev strokovne komisije v sestavi: mladinski delavci/delavke, profesionalni glasbeniki/glasbenice različnih žanrov, producenti/producentke (organizatorji/organizatorke) glasbenih dogodkov, upravitelji/upraviteljice glasbenih prizorišč ali mikrolokacij, ki gostujejo nastope mladih glasbenikov/glasbenic. Skupna določitev kriterijev (razpisa ali poziva) za dodelitev finančnih spodbud in časovnica izvedbe. Čim enostavnejša prijava, z minimalnimi birokratsko-administrativnimi postopki.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Maribor je mesto mladih glasbenikov in glasbenic. Premoremo številne možnosti formalnega in neformalnega glasbenega izobraževanja, glasbene šole, posameznike in posameznice, ki mentorirajo mlade glasbene sile. Možnosti za njihove (prve) glasbene nastope in urjenje odrskega nastopanja je prav tako obilica: od manjših in večjih festivalov do manjših in večjih prizorišč, klubov, lokalov. Tisto, kar nam in njim primanjkuje, so (vsaj simbolične) finančne spodbude glede na njihov delovni angažma.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje Mestne občine Maribor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Finančne spodbude ali nagrade ocenjujemo kot pomoč pri razvoju glasbene, oziroma koncertne kariere mladih talentov. Ustvarjena bo dodana vrednost za njihovo delo in prepoznavanje lokalne skupnosti. Okrepljen bo njihov občutek pripadnosti mestu, ponos, zadovoljstvo in nadaljnja motivacija za graditev glasbene kariere, z upanjem, da ostanejo živeti in ustvarjati v Mariboru.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo finančno investicijo v mlade mariborske glasbene talente in vzpostavitev sklada v vrednosti 5.000 EUR, ki bo desetim mariborskim mladim glasbenikom, glasbenicam ali glasbenim kolektivom po določenih kriterijih izplačal 500 EUR spodbudne nagrade (ali "subvencije") za ohranitev njihove motivacije in dodatni zagon njihovi glasbeni ustvarjalnosti. Zamišljamo jo kot finančno nagrado za dosedanji in dokazani angažma in delo, ki bodo izkazovali z, na primer: - dosedanjimi nastopi (naj bodo razumljeni kot "avdicije za upravičenost do finančne spodbude"), - s prepoznavanjem in priporočili producentov in organizatorjev glasbenih dogodkov, - z izkazovanjem video ali audio posnetkov, promocijskih fotografij, glasbenih besedil, promocijskih pristopov in kreativnosti / inovativnosti delovanja na svojem področju. Potrebno je zagotoviti enake možnosti črpanja za vse mlade glasbenike in glasbenice, ne glede na žanr glasbe, ki jo (po)ustvarjajo (klasika in "alternativa").


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov