Finančne nagrade za mlade literate

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  24. 05. 2022  –  Območje 2
Finančni "refren" za mlade ustvarjalce
Finančni "refren" za mlade ustvarjalce

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1) Določitev dovolj širokih kriterijev za dodeljevanje nagrad ali štipendij, v sodelovanju s predstavniki mladinskih organizacij in uveljavljenih referenčnih posameznikov - založnikov, urednikov, publicistov, recenzentov, literatov ipd. 2) Izvedba poziva za oddajo vlog. 3) Ocenjevanje in dodelitev nagrad. 4) Javna predstavitev upravičencev in njihovega ustvarjalnega opusa z namenom transparentnosti dodelitve nagrade ali štipendije.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ko govorimo, da "na mladih svet stoji" in pomembnosti spodbujanja ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri mlajših generacijah, pogosto pozabljamo na - finančne nagrade in spodbude zanje. Po vzoru na občinska štipendiranja nadarjenih dijakov in študentov ter (vsaj) literarne rezidence in štipendije MKC Maribor za mlade pisce in prevajalce predlagamo finančne spodbude ali nagrade za lokalne mlade, produktivne, nadarjene in prodorne literate za njihovo dosedanje ustvarjalno delo. Občinske štipendije so vezane na kriterije uspešnosti pri formalnem izobraževanju, rezidence in štipendije MKC Maribor so vezane na bivanje v Hostlu Pekarna in niso izrecno namenjene lokalnim ustvarjalcem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje Mestne občine Maribor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Upravičenci bi bili bolj motivirani za nadaljnje delo na svojem področju interesa in aktivizma, javnost bi bila bolj seznanjena z njihovimi ustvarjalnimi dosežki, s čimer bi dosegli prepoznavanje in dokazilo vrednosti njihovega delovnega in ustvarjalnega angažmaja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo 10 finančnih nagrad ali spodbud, "štipendij", v vrednosti 500 EUR vsaka, za 10 lokalnih posameznikov in posameznic, literatov in literatinj. Skupna vrednost predloga je 5.000 EUR. Predlagamo čim bolj široka vrednostna merila za ocenjevanje upravičenih "štipendistov" in čim enostavnejše administrativno-birokratske postopke za oddajo vloge.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov