Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Planirana ureditev je del celotnega obroča ob Dravi. Ureditev nabrežja bo enotna od Malečniškega mostu do Mariborskega otoka, zato delna izvedba urejanja ni primerna.


UREDITEV KOLESARSKE POTI DESNEGA NABREŽJA REKE DRAVE

civilna iniciativa mesta MB civilna iniciativa mesta MB  –  30. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev desnega brega reke Drave

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- ureditev kolesarske poti /pešpoti ob Dravi na desnem bregu, od malega mosta do Jožefove cerkve 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- pot se naj asfaltira in uredi/namesti razsvetljava 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ob Dravi na desnem bregu, od malega mosta do Jožefove cerkve (na poti dolgi cca 2 km)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

izboljšanje kolesarjenja in hoje/sprehajanja, saj se po vsakem manjšem nalivu pot spremeni v blato in večje luže, izboljšanje kvalitete sprehajanja in kolesarjenja ob Dravi tudi na desnem bregu

-ponoči (pozimi je tema že ob 16.30 uri) je sprehajanje (psov) možno le v temi, razsvetljava bi desni breg izenačila z ureditvijo nabrežja na levem bregu, kjer je to že urejeno


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov