Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Gre za državno cesto in lokacije prehodov so določene, žal je nemogoče izvest prehod za vsako skupino , ki pride iz več smeri.


Ureditev novega prehoda za pešce na Cesti XIV. divizije

Lucilij Lucilij  –  27. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Osnovnošolci in drugi pešci, ki prihajajo iz smeri Prelogove in Slokanove ulice, pri prečkanju Ceste XIV. divizije v smeri OŠ Draga Kobala pogosto ne koristijo obstoječe zebre, ki je nekoliko oddaljena in predstavlja na njihovi poti ovinek, temveč prečkajo cesto pri Društvu upokojencev Maribor-Pobrežje ali že prej. Z ureditvijo dodatnega prehoda za pešce pri Društvu upokojencev Maribor-Pobrežje bi se tej nevšečnosti izognili in predvsem zaščitili otroke na poti v šolo in iz nje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obstoječa zebra pri OŠ Draga Kobala je bila postavljena z mislijo na osnovnošolce, ki morajo prečkati Cesto XIV. divizije v smeri avtobusne postaje. Toda veliko jih prihaja tudi iz smeri Prelogove in Slokanove ulice. Za te (in tudi druge pešce) predstavlja obstoječa zebra neljub ovinek, ki ga poskušajo skrajšati s prehodom čez cesto na neoznačenem mestu. S tem ogrožajo promet, predvsem pa sebe. Predlagam ureditev dodatnega prehoda za pešce pri Društvu upokojencev Maribor-Pobrežje, torej na drugi strani križišča Ceste XIV. divizije in Tolstojeve ulice. S tem se bo povečala predvsem varnost otrok, ki prihajajo v šolo iz te smeri in pogosto prečkajo Cesto XIV. divizije na tem mestu, kjer tudi cesta sama zavija v slabše pregleden zavoj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ker je cesta v lasti MOM, bi lahko omenjeni projekt izvedla pristojna javna služba mestne občine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na lokaciji pred Društvom upokojencev Maribor-Pobrežje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se povečala varnost osnovnošolcev OŠ Draga Kobala na poti v šolo in iz nje, kot tudi drugih pešcev.


Vrednost projekta: 2001 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov