Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekta ni mogoče realizirati, ker se nahaja na območju, ki ni v lasti MOM.


Ureditev klančine na Kosovelovi ulici

Lucilij Lucilij  –  27. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Osnovnošolci in drugi prebivalci redno koristijo neurejeno in posebej v slabem vremenu nevarno klančino na Kosovelovi ulici, ki predstavlja samoumevno bližnjico, ki bo v rabi tudi v prohodnje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na skrajnem koncu trikotne zelenice, kjer se slepa ulica ob podjetju Astra Nova (Kosovelova ulica 10) najbolj približa pločniku in kolesarski stezi sosednje ceste, obstaja dober meter visoka neurejena klančina, ki so jo načrtovalci prometa ob izgradnji zdajšnje ceste med mostom in rondojem spregledali. Vsi pešci in tudi veliko kolesarjev (predvsem pa osnovnošolci OŠ Borci za severno mejo), ki so na poti med mostom čez hitro cesto na eni strani in sosesko ob Stražunu na drugi, vedno koristijo to klančino in ne za to predvidene urejene poti okrog zelenice, ki je precej daljša. Predlagam ureditev klančine z nekaj stopnicami in po možnosti še kolesarsko stezo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ker je omenjena klančina skupaj z zgornjim in spodnjim asfaltiranim cestiščem v lasti MOM, bi lahko ta projekt izvedle pristojne javne službe mestne občine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na sami lokaciji omenjene klančine, ki je dobro vidna med zgornjim in spodnjim cestiščem na skrajnem koncu trikotne zelenice, ki meji na podjetje Astra Nova (Kosovelova ulica 10).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po ureditvi klančine bi se povečala varnost za pešce in kolesarje, predvsem pa za otroke, ki to klančino redno uporabljajo in jo bodo tudi v prihodnje.


Vrednost projekta: 2001 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov