Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se nanaša na vsebino, ki je stvar rednega vzdrževanja cest, zato predloga komisija ne uvršča v glasovanje občanov. Most je sicer v planu celovite obnove v naslednjih treh letih


Sanacija udrtin na Starem mostu

Matic Primc Matic Primc  –  11. 10. 2020  –  Območje 2
7.jpg
7.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Starem mostu je že leta težava, namreč kjer so na mostu dilatacije v konstrukciji je ob robovih vozišča na vseh točkah površina udrta kar povzroča, da se ob vsakem dežju tam steka voda in nastajajo luže. To je problematično, saj v teh primerih vozila, ki prečkajo most udarjajo s kolesi v te luže in dobesedno zalivajo mimoidoče pešce in kolesarje. Zaradi relativno ozkega vozišča in zelo ozkega pločnika se vozniki le s težavo ognejo teh udarnih jam, pešci pa se nimajo kam umikati in jim ne preostane drugega kot da poskušajo te točke prečkati ravno v trenutku ko tam ni avta. Ker je, tako peš/kolesarski kot avtomobilski promet čez most ponavadi precej gost pešcem/kolesarjem manever pogosto ne uspe in so dodobra namočeni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se točke stika med cestiščem in pločnikom tam kjer so dilatacije sanirajo oziroma uredijo tako, da se prepreči nabiranje vode na teh točkah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kaj točno je potrebno tehnično izvesti ne znam povedati, sem pa prepričan, da za stroko to ne more biti nerešljiv, čeprav morda ne najenostavnejši problem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cestišču Starega mosta na mestih dilatacij kjer se vozišče stika s pločnikom.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pešci in kolesarji bi lahko ob dežju brez dodatnih nevšečnosti normalno prečkali most.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov