Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pot se bo obnovila v okviru gradnje brvi čez Dravo in ureditve trga na sedanjem parkirišču, zato se projekta ne uvrsti na glasovanje.


Nevarno drevje in pešpot ob Starem mostu

Daniela Simić Daniela Simić  –  26. 10. 2020  –  Območje 4
67.jpg
67.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Žal je treba za nevarno označiti razpadajočo asfaltirano pešpot, ki Stari most in Trg revolucije povezuje s Taborsko ulico in Sprehajalno potjo ob Dravi. Asfalt in ograja ob pešpoti razpadata. Nevarna pa so tudi drevesa, zasajena ob povezovalni cik-cak poti. Gre za neko vrsto rožičevcev, ki so sicer lepi, a imajo tako na vejah kot celo na deblih zelo dolge in nevarne trne.

Sprehajalci povezovalno pot veliko uporabljajo. Sploh poleti, saj predstavlja povezavo med priljubljeno sladolednico Lastovka ter Sprehajalno potjo ob Dravi. Zato predlagam, da se pešpot in ograja dostojno uredita, namesto nevarnih rožičevcev pa zasadijo kakšna druga, bolj primerna drevesa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je obnovitev pešpoti in ograje ter zasaditev drevja brez nevarnih trnov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Treba je prenoviti pešpot. To se nanaša tako na razbrazdan asfalt kot dotrajano in nevarno ograjo. Dobro bi bilo urediti tudi podporne zidove in rastje, kjer je ob pešpoti to potrebno.

Obstoječa drevesa je nujno treba podreti, namesto njih pa zasaditi nova, bolj primerna drevesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na povezovalni pešpoti, ki Trg revolucije povezuje s Taborsko ulico in Sprehajalno potjo ob Dravi.

Lokacija je v neposredni bližini Muzeja Trafika in Starega mosta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt je ključnega namena za zagotavljanje varnosti v mestu, obnovitev povezovalne pešpoti pa bi dobro služila vsem tistim, ki redno uporabljajo Sprehajalno pot ob Dravi.


Vrednost projekta: 12000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov