Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev prometne signalizacije - Ulica Eve Lovše

Borut Borut  –  25. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev prometne signalizacije na Ulici Eve Lovše zaradi povečanja prometa. Postavitev "ležečih policajev" na cesti med Ljubljansko ulico in Jadransko ulico pri križišču hotela Betnava ter pri blokovskem naselju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev prometne signalizacije s postavitvijo ležečih policajev.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvest bi se moral nov elaborat prometne signalizacije glede na trenutno stanje prometa ter s predvidevanje glede na urbanistične načrte MO Maribor. Z zaprtjem prometa v centru mesta in graditvijo novih stanovanjskih blokov na Studencih se je na Ulici Eve Lovše povečal promet in bi bila potrebna postavitev ležečih policajev zaradi varnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče pri hotelu Betnava, kje večina gre do nakupovalnih centrov (Mercator, Lild, Tuš,..).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

-Varnost v prometu (manj prometnih nesreč),

-varno in lažje prečkanje ceste za pešče, invalidov, sprehajalcev psov,..

- varno ustavljanje avtobusa št. 21, ki se ustavlja na prometni cesti,

- varno vključevanje kolesarjev.


Vrednost projekta: 10000 €

Predlagatelj ni podal cene projekta, zato ga mi na osnovi znanih podatkov ocenjujemo na 10.000€, saj ima cesta širok profil in bo morda potrebna tudi svetlobna signalizacija.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov