Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Spuščanje robnikov na pločnikih in preplastitev dotrajanega odseka sta del rednega vzdrževanja, ki ga koordinira Urad za komunalo, promet in prostor na MOM. Investicija v javno razsvetljavo pa bi presegala vrednost 20.000 €.


Razsvetljava in pešpot Ob železnici

Daniela Simić Daniela Simić  –  25. 10. 2020  –  Območje 4
60.jpg
60.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po prenovi Magdalenskega parka je začela v oči bosti neurejenost pločnikov in povezovalne poti, ki ulico Ob železnici povezuje z Gorkega ulico.

Trenutna ureditev je do pešcev neprijazna zaradi sledečega:

- Pločnik na ulici Ob železnici ni uporaben za vse tiste, ki uporabljajo voziček (otroški ali invalidski). Robniki pločnika namreč pri prehodih za pešce ni spuščeni, zato je treba z vozičkom iti kar po cesti.

- Povezovalna pešpot, ki ulico Ob železnici povezuje s podvozom na Gorkega ulici, je zanemarjena. Predvsem zadnjih nekaj metrov, kjer se pešpot spoji z Gorkega ulico, bi bilo treba urediti.

- Na delu ulice Ob železnici ter na povezovalni poti, ki ulico povezuje s podvozom na Gorkega ulici, ni urejena javna razsvetljava. Zato nekateri pešci pešpoti zvečer in ponoči raje ne uporabljajo.

Predlagam, da se v celoti reši problematika pločnika in pešpoti, ki bi meščanom omogočala prijaznejši dostop do železniške postaje in Magdalenskega parka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo projekta je ureditev pločnika in pešpoti Ob železnici.

Ureditev pločnika, pešpoti in javne razsvetljave bo doprinesla k temu, da bodo ljudje pešpot uporabljali pogosteje in z večjim veseljem. Ker pot predstavlja pomembno povezavo do železniške postaje ter Magdalenskega parka, kjer so na voljo tudi igrala za otroke, bodo koristi projekta toliko večje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti, ki jih je treba izpeljati, lahko razdelimo v tri sklope:

- Ureditev robnikov pločnika na ulici Ob železnici. Te je treba urediti tako, da bodo lahko mamice z otroškimi vozički in invalidi na prehodih za pešce brez težav prehajali iz pločnika na cestišče in obratno.

- Ureditev pešpoti, ki ulico Ob železnici povezuje z Gorkega ulico. Pešpot je trenutno sicer funkcionalna, a zanemarjena. Tako na primer robove poti prerašča rastje, betonski količki razpadajo. Zato bi bilo treba pešpot na novo preplastiti in na robovih položiti granitne kocke, betonske količke pa zamenjati s kakšnimi bolj estetskimi. Nekaj bi bilo treba narediti tudi s "trikotnikom" zelenice ob priključku pešpoti na Gorkega ulico - morda bi lahko zasadili kakšno bolj primerno rastje. Nazadnje bi bilo dobro na tem mestu postaviti tudi kakšen koš.

- Ureditev javne razsvetljave na v delu ulice Ob železnici ter pešpoti, ki ulico Ob železnici povezuje z Gorkega ulico.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na ulici Ob železnici ter pešpoti, ki ulico Ob železnici povezuje s podhodom na Gorkega ulici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ureditev pločnika, pešpoti in javne razsvetljave bo doprinesla k temu, da bodo ljudje pešpot uporabljali pogosteje in z večjim veseljem. Ker pot predstavlja pomembno povezavo do železniške postaje ter Magdalenskega parka, kjer so na voljo tudi igrala za otroke, bodo koristi projekta toliko večje.


Vrednost projekta: 12000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov