Ta projekt ni bil izglasovan.

Medgeneracijsko igrišče in prostor za druženje

Jasmina Možič Jasmina Možič  –  23. 10. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog je rešitev za točko srečevanja, sejmišča in druženja vseh generacij v našem kraju. Mladina dobi prostor, ki ni ob glavni cesti, normalne klopi, da ne sedijo na tleh ali na stopnicah in so umaknjeni od radovednih pogledov mimoidočih. Odrasli pa kraj za jutranjo telovadbo s Šolo zdravja, več varnosti za svoje otroke in vnuke ter točko srečanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se travnik spremeni v uporaben in varen prostor za vse generacije. Kraj in prebivalci bomo pridobili novo uporabno točko za druženje v naravi, pred medgeneracijskim domom. Umaknemo se stran od ceste in nismo moteči faktor. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba s pomočjo MOM s spremembo travnika v uporabni prostor. Travnato površino spremeniti v ravno uporabno površino s tlakovci 25m2 in ostanek travnata površina ali nekaj površine na kateri se bo dalo telovaditi, sedeti na klopeh in uživati v naravi. Mogoče zasaditi kakšno drevo,...Postavitev table s potrebnimi informacijami o vzdrževanju reda in čistoče ter varnosti, postavitev klopi, koša za smeti in koša za iztrebke živali, na tla narisana kakšna igra za otroke, ograja zaradi varnosti na strani potoka. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal v KS Limbuš s številko parcele 661 št. 9/1, velikost celotne parcele je 936 m2.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta preživljanja prostega časa. Medgeneracijsko druženje in učenje. Mladino bi prestavili v varnejše področje od glavne ceste in avtobusne postaje ter stopnic pri zdravstvenem domu na novo igrišče in novi kraj druženja. Starejšim, ki se družijo ob jutranji telovadbi v Šoli zdravja pa varen kraj z ravno površino, brez tega da so moteči faktor za mimoidoče in njihova skrb kje se lahko zbirajo. 


Vrednost projekta: 16000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov