Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za zemljišče, kjer se nahaja zadevno stopnišče, teče postopek opredelitve etažne lastnine. Zaradi nedorečenega lastništva zemljišča predloga ni mogoče uvrstiti na glasovanje občanov. Poleg tega je v načrtu občine na zadevni lokaciji ureditev ploščadi za potrebe tržnice. Stopnišča na zadevni lokaciji se sicer urejajo v okviru rednega vzdrževanja (v organizaciji občine).


Obnova dotrajanega stopnišča v podhod na križišču Kardeljeva/Proletarskih brigad

Matic Primc Matic Primc  –  22. 10. 2020  –  Območje 4
44.jpg
44.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stopnišče, ki vodi v podhod je izredno dotrajano in pravzaprav že nevarno za uporabo. Sanacija bi bila potrebna že pred leti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se izvedejo sanacijska dela. Pokrpajo naj se betonske okrušene stopnice in nadomesti pohodna obloga, ki je večinoma ni več nikjer.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stopnišče se nahaja na križišču Kardeljeve in Ceste Proletarskih brigad in sicer na parceli 2413 k.o. 659 Tabor v lasti MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uporaba stopnic po znova varna. Izboljšala se bo varnost pešcev.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov