Ta projekt ni bil izglasovan.

Košarkarsko igrišče

Miha197 Miha197  –  21. 10. 2020  –  Območje 3
37.jpg
37.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Košarkarako igrišče v Pekrah, ker je ta šport v porastu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izgradnja igrišča, zaposliti mlade da se ukvarjajo z športi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbena izvedba terena + postavitev košev, razsvetljave ter primerne ograje okrog igrišča ter dovol visoka ograja na Bezjakovo cesto. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob Bezjakovi cesti, nad obstoječim igriščem za nogomet, pod ulico Vekoslava Špindlerja

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zapolnitev praznega prostora. 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov