Ta projekt ni bil izglasovan.

Knjige iz knjižnice dostopne vsem občanom MOM

Monika Monika  –  21. 10. 2020  –  Območje 2
31.jpg
31.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Težava, s katero se srečujejo starejši in invalidi, je nedostopnost gradiva iz knjižnic zaradi njihove gibalne omejenosti. Marsikdo je v časih korone in tudi na splošno osamljen, prestrašen in nezmožen uporabe sodobnih tehnologij ter si želi dostopa do zanj relevantnih vsebin (iz knjižnice naravnost do doma).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam, da se uredi možnost dostopa do gradiva iz knjižnic vsem občanom MOM.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zagotoviti dostavo knjig, identifikacijo izposojevalca in plačilo morebitne članarine direktno pri dostavljalcu, v kolikor je izposojevalec nima poravnane.

 

Za dostavo knjig do domov občanov bi lahko poskrbela dostavna služba ali pa prostovoljci, ki bi knjige razvažali z okolju prijaznimi prevoznimi sredstvi (kolo, vozila na električni pogon …).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bi izvajal na območju celotne MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Gibalno omejenim in starejšim občanom se bi omogočila izposoja knjig direktno na dom in se jim s tem posledično tudi dvignila kvaliteta njihovega življenja.

 

Knjižnicam bi omogočili, da bi postale tudi invalidom in ranljivim skupinam prijaznejše ustanove.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov