Ta projekt ni bil izglasovan.

Spremembi prometnega režima v Ulici bratov Greifov!

Boris Ritlop Boris Ritlop  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
305.JPG
305.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tako kot v marsikaterem delu Maribora, so tudi v Ulici bratov Greifov težave s parkiranjem. Bloki s pripadajočimi parkirišči so iz 70. let prejšnjega stoletja, le ta so prirejena za takratno število avtomobilov: V letih do sedaj se je število avtmobilov stanovalcev znatno povečalo, obstoječa parkirišča pa zato ne zadostujejo za parkiranje vseh avtomobilov. Z navedeno spremembo bi pridobili nekaj parkirnih mest, v delu ulice pa bi se popravila napaka, narejena pred leti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V delu ulice kjer stojijo bloki 9,11,14,16 in 18 bi lahko spremenili v enosmerno ulico kar bi sovpadalo z delom preostale ulice, ki je že kategorriziran kot enosmerna ulica. ENosmerna ulica bi potekala v smeri od Geršakove ulice (zahod) od križišča pri bloku št. 9, kjer se del ulice z bloki s št..20-30 poveže z ulico, kjer so bloki s št. 9,11,14,16 in 18  Tako bi imeli stanovalci blokov s št. 20 do 20 možnost zavijanja na desno.

Ob tem bi še opzoril na porpavek dela že enosmerne ulice bratov Greifov (severni del, kjer so št. blokov 32,34 in 26 omogočil zavijanje na desno. Tako bi popravili napako, narejeno pred leti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enosmerna ulica od mesta pri blku števila 9 (križišče z delom ulice, kjer so številke od 20 do 30) proti kuriilnici (vzhod), prav tako pa bi znak za ensomerno ulico v S delu ulice pri izvozu  št. blokov 32,34 in 36 premaknili za izvoz tako, da bi lahko stanovalci zavijali na levo in desno. Za ureditev obeh problemov bi bilo potrebnih nekaj znakov in sprememeb cestnih oznak (in morebiti še kaj).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ulica bratov Greifov na delu, kjer so številke 8, 11, 14, 16, in 18 - enosmerna cestza na novo ter ukinitev dela enosmerne ulice s zamikom iz začetka ulice za izvoz blokov št 32, 34 in 36 (zamaknil bi se znak, spremenile bi se talne oznake).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ulica bi na delu, kjer so številke 9, 11, 14, 16 in 18 pridobila nekaj parkirinih prostorov, stanovalci blokov št. 32, 34 in 36 pa bi dobili sproščen izvoz na desno.


Vrednost projekta: 20000 €

Po mnenju komisije je projekt dražji, zato smo njegovo vrednost z 2.000 eur povišali na 20.000 eur.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov