Ta projekt ni bil izglasovan.

Osvetlitev prehoda za pešce na Razvanjski cesti

Sinki Sinki  –  20. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zelo prometno obremenjena Razvanjska cesta ima prehod za pešce pri avtobusnem postajališču Betnavski grad. Zvečer, ko zmanjka naravne svetlobe je prehod v popolni temi in v primeru dežja ter nasproti vozečega avtomobila ni mogoče videti pešca. V času, ko so dnevi krajši obstaja ta nevarnost že v jutranji konici, ko praktično ne obstaja moment, da ni nasproti vozečega avtomobila. Predlog je namenjen prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev solarnega svetila ali pa svetila, ki bi bilo vezano na razsvetljavo naprej na Streliški cesti, v kolikor merilno mesto to seveda dopušča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnost je preprosta. Vzdrževalec javne razsvetljave nabavi in postavi svetilo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prehod za pešce pri avtobusnem postajališču Betnavski grad na Razvanjski cesti.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost.


Vrednost projekta: 6000 €

Vrednost projekta je komisija dvignila na 6000 EUR na podlagi strokovne ocene pristojne občinske službe.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov