Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je smiseln, potreben iz varstvenih razlogov. Vendar njegova vrednost verjetno presega 20.000 eurov, pravi lastnik in naslovnik pa so Slovenske železnice. Predlagamo, da tudi v primeru zavrnitve MOM v dogovoru s SŽ išče rešitev za ta prehod za pešce. Urejanje prehodov čez železniške tire ni v pristojnosti MOM , razen v primeru sofinancerskih sporazumov s pristojnimi državnimi organ (npr podhod Ljubljanska)i. Projekt ni primeren za PP.


VARNO ČEZ PROGO - NA STUDENCIH

MojcaM MojcaM  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
289.JPG
289.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Studencih predlagamo ureditev varnega prehoda čez zelezniško progo in s tem povečanje varnosti ter preprečitev nezgod, ki se običajno končajo tragično.

Obstoječi prehod je v bolj ali manj enakem stanju 35-40 let in vsake toliko časa se na tem prehodu dogodi prometna nezgoda. 

Obstoječi prehod čez progo redno, vsakodnevno uporabljajo pešci, kolesarji in vozniki skuterjev. Prehod se nahaja na poti, ki otrokom predstavlja bližnico do območne OŠ Janka Pedežnika in drugim občanom povezavo Studenc, ki so ločene z železniško progo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev varnega prehoda s postavitvijo avtomatskih zapornic in svetlobnih prometnih znakov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta bi bilo potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje / soglasje Slovenskih železnic, ki so upravljalec zemljišča v lasti Republike Slovenije, kjer se predlaga postavitev avtomatskih zapornic in svetlobnih znakov ter izvesti postavitev slednjih. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Studencih, na parceli številka 2324/1 in 2326/1, obe k.o. 660-Studenci. 

Lokacija:

46°33'29.7"N 15°37'01.8"E

46.558259, 15.617165

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zavarovanje prehoda kot predlagano bi zagotovo pripomoglo k varrnejšemu prečkanju železniške proge ter vplivalo na zmanjšanje števila nezgod. 


Vrednost projekta: 19000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov