Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva parcel, ki jih omenja predlagatelj, projekt ni izvedljiv: zemljišča so v lasti etažnih lastnikov. Predlagamo, da predlagatelj v dogovoru z MOM poišče drugo, občinsko zemljišče ali se dogovori s solastniki. Vrednost investicije je podcenjena, realni stroški takega projekta so višji.


Otroška igrala ter zbirni prostor za starejše občane na območju S31 - Pobrežje

SŠ  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
286.jpg
286.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju Pobrežja S31, kjer je blokovsko naselje, je zelo malo igralnih površin za otroke oz. uporabnih igrišč, kjer bi lahko otroci s starši preživljali prosti čas kakovostno. Vsi se zavedamo, da starši z otroki kot tudi starejši ljudje v blokovskih naseljih, nimajo velike izbire glede rekreacije oziroma druženja. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na območju med ulico Veljka Vlahoviča ter Vrazove ulice (približno 10+ vhodov) je skupinska zelena površina, ki bi jo lahko izkoristili ter spremenili v igrišče za otroke - motorično; ter prostor za starejše občane, kjer bi se lahko zbirali in skupaj preživljali prosti čas. 

Igralni prostor bi razdelili na: 

  •  0-3 let: igrala bi slonela predvsem na motoričnih sposobnostih ter razvoju motorike mlajših,
  •  3-10+ let: različne igrala, gugalnice, manjša plezala, tobogan, izobraževalni kotiček - tabla z razlago različnih splošnih stvari, recimo Spoznajmo Živali oz. Vesolje, itd., 
  • Starejši občani: za starejše občane bi postavili mize, kjer bi lahko preživeli čas v igranju družabnih iger - šah, kakšno tablo z vajami za razgibavanje in naprave, ki bi služile temu namenu, itd. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri projektu bi bilo potrebno pripraviti teren oz. prostor za postavitev igral, koše za smeti, urediti razsvetljavo, postaviti klopi ter 2-3 mize (igralne mize, kot je podlaga za šah, table, itd.) s pripadajočimi klopmi, kjer bi lahko starejši (ali pa tudi mlajši) preživljali prosti čas. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kot že omenjeno, lokacija izvedbe projekta je na območju med ulico Veljka Vlahoviča ter Vrazove ulice (približno 10+ vhodov). Pri projektu je smiselno narediti načrt ter izhodiščno točko, kjer bi vključili vso starostno populacijo ter naredili skupni prostor različnih generacij. To je lahko dolgoročni projekt, kjer bi med bloki začeli sistematično koristiti zeleno površino oz. obnavljati dotrajana igrala z namenom koristnosti in ne da so sebi v namen, ker pač so tam.

Predlagana površina je dovolj velika, da bi lahko naredili igralni prostor za otroke ter kotiček za starejše. 

Območje 4: MČ Pobrežje 

Navedene so štiri parcele, saj podatki niso bili javno dostopni:

  • Katastrska občina 681, Št. parcele 864/4
  • Katastrska občina 681, Št. parcele 865
  • Katastrska občina 681, Št. parcele 792/7
  • Katastrska občina 681, Št. parcele 814

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Na območju Pobrežja S31 bi dobili novo otroško igrišče z večimi igrali, kjer bi lahko otroci skupaj s starši preživeli kvaliteten čas, blizu svojega doma. Pri tem se ne bi rabili voziti v druge mestne četrti oz. parke za sprostitev in iskanje družbe. 

Starejši občani kot družine z mladimi otroki bi tako dobili namenski prostor, kjer bi se lahko družili; preživljali prosti čas in kovali pristne odnose s sosedi - kot nekoč.


Vrednost projekta: 17000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov