Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Gre za sistemski pristop, za katerega so potrebne ornitološke raziskave in utemeljitev. Primerjaj: (https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Raziskovalni-projekti/44502514e9/Vrane_koncno_porocilo.pdf) MOM ne zaznava tega problema in ni pritožb občanov. Predlagatelju projekta svetujemo, da se poveže z društvom DOPPS in Ministrstvom za okolje in prostor..


Uravnavanje populacije vran v središču mesta

Aljoša Peternel Aljoša Peternel  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
284.jpg
284.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Populacija vran v mestu ogroža manjše pasme pesof in druge živalske vrste, ki so od nekdaj v mestu (manjše ptice pevke, veverice).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo uravnavanje populacije vran npr. z odstranitvijo gnezd, odstrelom itd....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava strokovnih podlag, pridobitev ustreznih soglasij, uravnavanje populacije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

MOM

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vrnitev ptic pevk, veveričk in manjših pasem psov.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov